हामी जनताको प्रतिस्पर्धात्मक व्यबस्थामा जाने हो : विप्लव