शिक्षामन्त्रीलाई दशै अघि ४० करोड दिन दुई पूर्वशिक्षामन्त्री प्रदीप नेपाल र दिनानाथको दवाव