दुई नम्बर प्रदेशमा शीर्ष नेताको कुदाकुद, प्रचण्ड सबैभन्दा अघि