एआइजी बढुवामा ब्रिफकेश ओसार्ने काम भएकै हो,झुटो साबित भए कारबाही भोग्न तयार छु