अवैध सामान छुटाउन अर्थमन्त्रीको दबाब , कर्मचारी रुष्ट