शिक्षकले भित्तामा टाउको ठोक्काउँदै दुई छात्रा पिटे