एउटा महान् प्रेमकथा (जस्को हातखुट्टा छैन) फोटो फिचर सहित