लाजिम्पाटमा दिवा भोजगठबन्धन बनाउने विषयमा कुराकानी