प्रधानमन्त्री निवासमा प्रमुख तीन दलका शीर्षनेताहरुको बैठक बस्ने