सामान्य प्रशासनमन्त्रीले फेसबुक वालमार्फत् सार्वजनिक गरे ग्रीन कार्ड र पीआर लिनेको नाम