आज जनाअन्दोलन दिबस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाउँदै