‘फिटकिरी’ यूनिटले १ लाख ३७ हजार नगद पुरस्कार प्रदान