दाहालको चीन भ्रमण सकारात्मक भए पनि व्यवस्थापनमा कठिनाइ: पूर्वराजदूतहरु