आफ्नो भर्जिनिटी लिलाम जसको मूल्य ७ लाख ८० हजार डलर